Chemie na ČVUT

Hned na několika fakultách ČVUT v Praze 
je chemie důležitou součástí výuky 
i vědecké činnosti

 

seminář DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)

pátek
22. listopadu 2019

Národní technická knihovna (NTK)

Jednodenní vzdělávací kurz pro učitele středních škol a jejich studenty s názvem Chemie na ČVUT pořádá univerzita ve spolupráci se Vzdělávacím institutem LETEC. Kurz je akreditován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Účastníci z řad učitelů středních škol obdrží na závěr kurzu potvrzení o absolvování vzdělávací akce a studenti osvědčení o účasti.

Registrujte se včas

Počet míst na semináři je z kapacitních důvodů omezen, proto vás žádáme o včasnou registraci. 

Program semináře

Seminář probíhá od 9.00 několika přednáškami předních odborníků různých fakult ČVUT v Praze.

Laboratorní cvičení

Součástí programu jsou praktická cvičení  a ukázky přímo v laboratořích podle zájmu účastníků (uvádí se při online registraci).

1.

ročník

Další informace

Pro bližší informace týkající se programu se neváhejte obrátit
na Dr. Petra Distlera na e-mailu petr.distler@fjfi.cvut.cz.