5. ročník

Chemie na ČVUT (16. listopadu 2023)

 Slavnostní zahájení 5. ročníku (prof. Zbyněk Škvor).

Dopolední program: přednášky

8.30 – 9.00       Registrace účastníků

9.00 – 9.05       Slavnostní zahájení: prof. Zbyněk Škvor, prorektor ČVUT

9.05 – 9.10       doc. Petr Distler: Organizační informace

9.10 – 9.45       doc. Petr Distler (FJFI): MOOC – radiochemie a její aplikace

9.45 – 10.20     Ing. Leontýna Varvařovská (FBMI): Chemie a nanotechnologie na FBMI 

10.20 – 10.30   Přestávka

10.30 – 11.05   Prof. Jan John (FJFI): Supertěžké prvky – na hraně platnosti periodického zákona

11.05 – 11.40   Dr. Klára Kobetičová (FSv): Jak hodnotit ekotoxicitu u stavebních materiálů?

11.40 – 11.50   Přestávka

11.50 – 12.25   Prof. Bohuslav Rezek (FEL): Moderní biosenzory – principy, materiály a řešení aktuálních výzev

12.25 – 12.30   doc. Petr Distler: Předání osvědčení

Odpolední program: Laboratorní cvičení

Dr. Jaroslav Jíra, Ing. Markéta Šlapal Bařinková, Dr. David Rutherford, Dr. Štěpán Potocký, prof. Bohuslav Rezek: Biosenzory na vlastní kůži aneb trocha elektrické chemie nikomu neublíží 

Dr. Pavel Novotný: Měření prvkového složení materiálů metodou rentgenové fluorescenční analýzy 

Ing. Tereza Janská, Bc. Paulína Pažítková: Příprava radiofarmak v nukleární medicíně – gallium-68

Ing. Ondřej Kořistka: Gama spektrometrie aneb záření jako pachatel na místě činu

Dr. Kateřina Pilařová: Gely, které po ozáření mění barvu (radiochromní gelový dozimetr FeXO) 

Bc. Vojtěch Scheinpflug: Fotochemická redukce kovových iontů na koloidní kovy

Dr. Alena Zavadilová: Časově-rozlišená a „break-down“ laserová spektrometrie pro prvkovou analýzu

Dr. Jan Bárta: Detekce OH radikálů karboxylovými kyselinami

Ing. Jan Houzar, Dr. Miroslava Semelová: Stanovení radonu v plynných a kapalných vzorcích

Prof. Milena Pavlíková, doc. Jana Nábělková: Tradiční vs. nové metody chemických analýz 
na stavební fakultě

Bc. Matěj Štíbr, Bc. Barbora Vašková: Příprava radiofarmak v nukleární medicíně – technecium-99m 

Odkaz na fotografie: https://media.cvut.cz/cs/foto/20231116-chemie-na-cvut-2023