4. ročník

Chemie na ČVUT (11. listopadu 2022)

Tohoto ročníku se zúčastnilo téměř 20 pedagogů ze základních i středních škol a třicítka středoškoláků. Dopolední program proběhl v atriu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, odpoledne se pak účastníci vydali i do laboratoří Fakulty stavební a Fakulty elektrotechnické.

Přednáška prof. Mileny Pavlíkové.

Dopolední program: přednášky

8.30 – 9.00       Registrace účastníků

9.00 – 9.05       Slavnostní zahájení: vedení ČVUT

9.05 – 9.10       Dr. Petr Distler: Organizační informace

9.10 – 9.45       Prof. Milena Pavlíková (FSv): Nahradí plně moderní analytické metody klasické metody?

9.45 – 10.20     Dr. Klára Kobetičová (FSv): Jak biodostupnost chemických látek ovlivňuje ekotoxicitu (nejen) stavebních materiálů?

10.20 – 10.30   Přestávka

10.30 – 11.05   Ing. Marie Skálová (FJFI): Radiofarmaceutická chemie

11.05 – 11.40   Dr. Petr Pokorný (KÚ): Využití chemie v rámci korozního inženýrství

11.40 – 11.50   Přestávka

11.50 – 12.25   Dr. Hana Průšová / Dr. Kateřina Pilařová (FJFI): Želatina, jak ji neznáte

12.25 – 12.30   Dr. Petr Distler: Předání osvědčení

12.30 – 13.00   Obědová pauza

13.00 – cca 15.00    Laboratorní cvičení (Přesný konec závisí na práci skupiny/diskusi. Počítáme s nejzazším časem 15.30.)

Odpolední program: Laboratorní cvičení

Doc. Jana Nábělková: Moderní metody v analýze vody (s podtitulem: Mohu to pít? rychle a snadno)

Ing. Tereza Janská, Ing. Kristýna Kroftová: Příprava radiofarmak v nukleární medicíně – gallium-68

Ing. Marie Skálová, Bc. Matěj Štíbr: Příprava radiofarmak v nukleární medicíně – technecium-99m

Ing. Pavel Bartl, Ing. Miriam Mindová, Dr. Miroslava Semelová: Měření radonu a aktivace neutrony

Ing. Jaroslav Jíra, Dr. David Rutherford: Pokročilé oxidační procesy pro dekontaminaci vody

Dr. Pavel Novotný: Měření prvkového složení materiálů metodou rentgenové fluorescenční analýzy

Dr. Michaela Škodová, Dr. Jan Bárta: Fotochemická příprava oxidu uraničitého z vodného roztoku

Dr. Alena Zavadilová: Spektroskopie laserem buzené fluorescence a stanovování koncentrace uranu