Seminář 2021

Program semináře Chemie na ČVUT
čtvrtek 25. listopadu 2021 – ONLINE

13.45–14.00 otevření online prostoru

14.00–14:05 přivítání účastníků a organizační pokyny (Dr. Petr Distler)

14:05–14:10 slavnostní zahájení (vedení ČVUT)

14:10–14:35 prof. Milena Pavlíková: Chemie v materiálovém inženýrství (Fakulta stavební)

14:35–14:50 Dr. Petr Distler: F-prvky a radioaktivita nejen ve výuce (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)

14:50–15:15 doc. Václav Čuba: Fotochemie a nanomateriály (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)

15:15–15:30 diskuse

15:30–16:00 přestávka

16:00–16:25 doc. Jana Nábělková: Mikropolutanty v životním prostředí včera a dnes (Fakulta stavební)

16:25–16:50 Dr. Hana Průšová: Želatina, jak ji neznáte (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)

16:50–17:20 prof. Bohuslav Rezek: Moderní biosenzory: principy a řešení aktuálních výzev (Fakulta elektrotechnická)

17:20–17:30 Dr. Petr Distler: Slavnostní zakončení

Předem Vám také děkujeme za vyplnění online ankety