2. ročník

Chemie na ČVUT (25. května 2021) – ONLINE

Druhý ročník Chemie na ČVUT se kvůli koronavirové situaci uskutečnil online. Od listopadu 2020 jsme čekali, zda se situace zlepší, ale nezlepšila…. Online seminář v délce 4 hodin, během kterého si zájemci poslechli šest  různých přednášek našich odborníků, proběhl 25. května 2021. Na webinář bylo přihlášeno 64 zájemců, aspoň 80 % webináře se účastnilo 21 učitelů a 10 žáků. Menší počet účastníků vůči počtu přihlášených byl způsoben tím, že v týden konání se „otevřely školy“ a žáci i učitelé tedy měli změnu oproti dřívější výuce, která byla pouze online. Níže se můžete podívat na program webináře a na fotografiích si připomenout momenty z prezenčního běhu.

Ukázka programu 2. ročníku

13.45–14.00 otevření online prostoru

14.00–14:05 přivítání účastníků a organizační pokyny (Dr. Petr Distler)

14:05–14:10 slavnostní zahájení (prorektor, prof. Zbyněk Škvor)

14:10–14:35 prof. Milena Pavlíková: Chemie v materiálovém inženýrství (Fakulta stavební)

14:35–14:50 Dr. Petr Pokorný: Nezbytnost chemie v diagnostice konstrukcí (Kloknerův ústav)

14:50–15:15 doc. Václav Čuba: Fotochemie a nanomateriály (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)

15:15–16:00 diskuse, přestávka

16:00–16:25 doc. Jana Nábělková: Mikropolutanty v životním prostředí včera a dnes (Fakulta stavební)

16:25–16:50 Dr. Hana Průšová: Želatina, jak ji neznáte (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)

16:50–17:20 prof. Bohuslav Rezek: Moderní biosenzory: principy a řešení aktuálních výzev (Fakulta elektrotechnická)

17:20–17:30 Dr. Petr Distler: Slavnostní zakončení