Program

semináře Chemie na ČVUT
11. listopadu 2022

Harmonogram 4. ročníku Chemie na ČVUT (pátek 11. listopadu 2022)

do oběda: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), Břehová 7, Praha 1 – Atrium
po obědě: laboratoře Dejvice / FJFI

 

8.30 – 9.00       Registrace účastníků

9.00 – 9.05       Slavnostní zahájení: vedení ČVUT

9.05 – 9.10       Dr. Petr Distler: Organizační informace

9.10 – 9.45       Prof. Milena Pavlíková (FSv): Nahradí plně moderní analytické metody klasické metody?

9.45 – 10.20     Dr. Klára Kobetičová (FSv): Jak biodostupnost chemických látek ovlivňuje ekotoxicitu (nejen) stavebních materiálů?

10.20 – 10.30   Přestávka

10.30 – 11.05   Dr. Martin Vlk (FJFI): Radiofarmaceutická chemie

11.05 – 11.40   Dr. Petr Pokorný (KÚ): Využití chemie v rámci korozního inženýrství

11.40 – 11.50   Přestávka

11.50 – 12.25   Dr. Hana Průšová / Dr. Kateřina Pilařová (FJFI): Želatina, jak ji neznáte

12.25 – 12.30   Dr. Petr Distler: Předání osvědčení

12.30 – 13.00   Obědová pauza

13.00 – cca 15.00    Laboratorní cvičení (Přesný konec závisí na práci skupiny/diskusi. Počítáme s nejzazším časem 15.30.)

 

Laboratorní cvičení

    Registrujte se včas na stránce registrace.