1. ročník

Chemie na ČVUT (22. listopadu 2019)

Na akci se registrovalo 76 účastníků, pro které byl připravený program – přednášky v Národní technické knihovně a praktická cvičení (workshopy) v laboratořích na FJFI, FEL a FSv. Po stručném představení aktuálního výzkumu tří fakult a jednoho ústavu ČVUT, které chemii běžně využívají ve výuce i vědecké činnosti (prezentace můžeme najít ke stažení níže) následoval blok přednášek předních odbornic a odborníků v různých chemických disciplínách doplněný o laboratorní cvičení.

Pro účastníky bylo připraveno i občerstvení, aby měli na laborování dost sil 🙂 Fotografie si můžete prohlédnout zde: https://media.cvut.cz/cs/foto/20191122-chemie-na-cvut

leták (odkaz na pdf)

9.00–9.30 Registrace účastníků
9.30–10.20 Slavnostní zahájení a představení pracovišť
9.30–9.40 Zahájení rektorem ČVUT – doc. Vojtěch Petráček
9.40–9.50 Fakulta stavební – prof. Milena Pavlíková (prezentace)
9.50–10.00 Fakulta elektrotechnická – Dr. Ali Bláhová (prezentace)
10.00–10.10 Kloknerův ústav – Dr. Daniel Dobiáš (prezentace)
10.10–10.20 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – doc. Václav Čuba (prezentace)
10.20–10.30 Organizační pokyny
10.30–15.30 Blok přednášek a laboratorních cvičení
15.30–16.00 Slavnostní zakončení a předání osvědčení

Pro učitele: Přednášet budou přední odborníci v jednotlivých oborech – blok přednášek 10.30–15.30:
10.45–11.30 prof. Milena Pavlíková (Fakulta stavební): Stavební chemie
11.30–12.15 Dr. Daniel Dobiáš (Kloknerův ústav): Postupy chemické analýzy při diagnostice stavebních konstrukcí
13.15–13.55 doc. Jana Nábělková (Fakulta stavební): Chemie vody a půdy
13.55–14.35 prof. Bohuslav Rezek (Fakulta elektrotechnická): Biosenzory
14.50–15.30 Dr. Petr Distler (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská): Jaderná chemie a f-prvky – zajímavosti nejen do výuky

Paralelně s přednáškami poběží pro učitele i laboratorní cvičení (90 minut):
10.30–15.30
Varianta A – Stavební materiály (Fakulta stavební)
Varianta B – Laboratoře biosenzorů a kultivace bakterií (Fakulta elektrotechnická)
Je možná i varianta C – pokud upřednostňujete pouze přednášky (tj. nechcete se účastnit laboratorních cvičení)

Pro studenty: Jsou po úvodním představení pracovišť a výzkumu připravená praktika:
11.00–12.30 Laboratorní cvičení na téma analýza vody a půdy (Fakulta stavební)
13.30–15.00 Laboratorní cvičení na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské