Chemie na fakultách ČVUT

Některé fakulty mají katedry specializované na chemii, další mají chemii spolu s jinými obory studia a vědy 

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) přijde chemie ke slovu na různých katedrách, například v rámci studia bioinženýrství či při zkoumání elektromchemických zdrojů a v dalších aplikacích.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) má Katedru jaderné chemie (KJCH), která poskytuje základní chemickou průpravu pro všechny studenty FJFI a v magisterském stupni rozvíjí specializované jaderně chemické disciplíny. Intenzivně se také věnuje vědě a výzkumu.

Chemie je jedním ze tří pilířů Katedry materiálového inženýrství a chemie na Fakultě stavební ČVUT v Praze (FSv). Vědeckovýzkumná činnost katedry se zaměřuje zejména na materiálové inženýrství. 

Katedra přírodovědných oborů FBMI se zabývá výzkumem a výukou nejen v přírodovědných oblastech, ale i v biomechanice, nanotechnologiích nebo virtuální realitě aplikované na biomedicínské úkoly.

Výzkumný a zkušební ústav stavebních hmot a konstrukcí – Kloknerův ústav ČVUT v Praze – se bez chemie taktéž neobejde. Ústav mimo jiné vyhodnocuje spolehlivost a rizika stavebních konstrukcí, zabývá se materiálovým inženýrstvím v oblasti silikátových a polymerních kompozitů a rozvíjí monitorovací systémy chování stavebních konstrukcí.