Laboratorní cvičení

semináře Chemie na ČVUT
16. listopadu 2023

Laboratorní cvičení 5. ročníku Chemie na ČVUT (16. listopadu 2023)

 

13.00 – cca 15.00    Laboratorní cvičení (Cvičením předchází dopolední přednášková část)

Přesný konec závisí na práci skupiny/diskuzi. Počítáme s nejzazším časem 15.30.

 

Registrovaní účastníci jsou rozděleni k jednotlivým cvičením:

Dr. Jaroslav Jíra, Ing. Markéta Šlapal Bařinková, Dr. David Rutherford, Dr. Štěpán Potocký, prof. Bohuslav Rezek: Biosenzory na vlastní kůži aneb trocha elektrické chemie nikomu neublíží (BIOSENZORY) FEL Dejvická

Dr. Pavel Novotný: Měření prvkového složení materiálů metodou rentgenové fluorescenční analýzy (FLUORESCENCE)

Ing. Tereza Janská, Bc. Paulína Pažítková: Příprava radiofarmak v nukleární medicíně – gallium-68 (GALLIUM)

Ing. Ondřej Kořistka: Gama spektrometrie aneb záření jako pachatel na místě činu (GAMA)

Dr. Kateřina Pilařová: Gely, které po ozáření mění barvu (radiochromní gelový dozimetr FeXO) (GELY)

Bc. Vojtěch Scheinpflug: Fotochemická redukce kovových iontů na koloidní kovy (KOLOIDY)

Dr. Alena Zavadilová: Časově-rozlišená a „break-down“ laserová spektrometrie pro prvkovou analýzu (LASER)

Dr. Jan Bárta: Detekce OH radikálů karboxylovými kyselinami (RADIKALY)

Ing. Jan Houzar, Dr. Miroslava Semelová: Stanovení radonu v plynných a kapalných vzorcích (RADON)

Prof. Milena Pavlíková, doc. Jana Nábělková: Tradiční vs. nové metody chemických analýz
na stavební fakultě
(STAVEBKA) FSv Dejvická

Bc. Matěj Štíbr, Bc. Barbora Vašková: Příprava radiofarmak v nukleární medicíně – technecium-99m (TECHNECIUM)