Laboratorní cvičení

semináře Chemie na ČVUT
11. listopadu 2022

Laboratorní cvičení 4. ročníku Chemie na ČVUT (pátek 11. listopadu 2022)

13.00 – cca 15.00    Laboratorní cvičení (Cvičením předchází dopolední přednášková část)

Přesný konec závisí na práci skupiny/diskusi. Počítáme s nejzazším časem 15.30.

 

Registrovaní účastníci jsou rozděleni k jednotlivým cvičením:

Doc. Jana Nábělková: Moderní metody v analýze vody (s podtitulem: Mohu to pít? rychle a snadno)

Ing. Tereza Janská, Ing. Kristýna Kroftová: Příprava radiofarmak v nukleární medicíně – gallium-68

Ing. Marie Skálová, Bc. Matěj Štíbr: Příprava radiofarmak v nukleární medicíně – technecium-99m

Ing. Pavel Bartl, Ing. Miriam Mindová, Dr. Miroslava Semelová: Měření radonu a aktivace neutrony

Ing. Jaroslav Jíra, Dr. David Rutherford: Pokročilé oxidační procesy pro dekontaminaci vody

Dr. Pavel Novotný: Měření prvkového složení materiálů metodou rentgenové fluorescenční analýzy

Dr. Michaela Škodová, Dr. Jan Bárta: Fotochemická příprava oxidu uraničitého z vodného roztoku

Dr. Alena Zavadilová: Spektroskopie laserem buzené fluorescence a stanovování koncentrace uranu

    Registrujte se včas na stránce registrace.