Program

semináře Chemie na ČVUT
pátek 5. února 2021

Program se nyní připravuje. Seminář se uskuteční v pátek 5. února 2021

 

 

 

 

Níže je zatím (pro představu) uveden program prvního ročníku 

 

9.00–9.30      Registrace účastníků

9.30–10.20     Slavnostní zahájení a představení pracovišť

9.30–9.40       Zahájení rektorem ČVUT – doc. Vojtěch Petráček

9.40–9.50       Fakulta stavební – prof. Milena Pavlíková (prezentace)

9.50–10.00     Fakulta elektrotechnická – Dr. Ali Bláhová (prezentace)

10.00–10.10    Kloknerův ústav – Dr. Daniel Dobiáš (prezentace)

10.10–10.20    Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – doc. Václav Čuba (prezentace)

10.20–10.30    Organizační pokyny

10.30–15.30     Blok přednášek a laboratorních cvičení

15.30–16.00     Slavnostní zakončení a předání osvědčení

 

Pro učitele:       Přednášet budou přední odborníci v jednotlivých oborech – blok přednášek 10.30–15.30:

10.45–11.30      prof. Milena Pavlíková (Fakulta stavební): Stavební chemie

11.30–12.15       Dr. Daniel Dobiáš (Kloknerův ústav): Postupy chemické analýzy při diagnostice stavebních konstrukcí

13.15–13.55       doc. Jana Nábělková (Fakulta stavební): Chemie vody a půdy

13.55–14.35       prof. Bohuslav Rezek (Fakulta elektrotechnická): Biosenzory

14.50–15.30      Dr. Petr Distler (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská): Jaderná chemie a f-prvky – zajímavosti nejen do výuky

 

Paralelně s přednáškami poběží pro učitele i laboratorní cvičení (90 minut):

Varianta A – Stavební materiály (Fakulta stavební)

Varianta B – Laboratoře biosenzorů a kultivace bakterií (Fakulta elektrotechnická)

Je možná i varianta C – pokud upřednostňujete pouze přednášky (tj. nechcete se účastnit laboratorních cvičení)

 

Pro studenty: Jsou po úvodním představení pracovišť a výzkumu připravená praktika:

11.00–12.30        Laboratorní cvičení na téma analýza vody a půdy (Fakulta stavební)

13.30–15.00        Laboratorní cvičení na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské