Program

semináře Chemie na ČVUT
16. listopadu 2023

Harmonogram 5. ročníku Chemie na ČVUT (čtvrtek 16. listopadu 2023)

do oběda: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), Břehová 7, Praha 1 – Atrium
po obědě: laboratoře Dejvice / FJFI

 

8.30 – 9.00       Registrace účastníků

9.00 – 9.05       Slavnostní zahájení: vedení ČVUT

9.05 – 9.10       doc. Petr Distler: Organizační informace

9.10 – 9.45       Dr. Petr Pokorný (KÚ): Koroze pod dohledem chemiků na Kloknerově ústavu ČVUT

9.45 – 10.20     Ing. Leontýna Varvařovská (FBMI): Chemie a nanotechnologie na FBMI 

10.20 – 10.30   Přestávka

10.30 – 11.05   Prof. Jan John (FJFI): Supertěžké prvky – na hraně platnosti periodického zákona

11.05 – 11.40   Dr. Klára Kobetičová (FSv): Jak hodnotit ekotoxicitu u stavebních materiálů?

11.40 – 11.50   Přestávka

11.50 – 12.25   Prof. Bohuslav Rezek (FEL): Moderní biosenzory – principy, materiály a řešení aktuálních výzev

12.25 – 12.30   doc. Petr Distler: Předání osvědčení

12.30 – 13.00   Obědová pauza

13.00 – cca 15.00    Laboratorní cvičení (Přesný konec závisí na práci skupiny/diskusi. Počítáme s nejzazším časem konce 15.30.)