Představit chemii jako zajímavý obor a ukázat její uplatnění na různých fakultách ČVUT byl jeden z hlavních cílů prvního ročníku semináře Chemie na ČVUT. Ten byl určen především učitelům, ale i studentům středních škol. Společně s ČVUT ho jako akreditovanou akci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) organizoval Vzdělávací institut Letec.

Na konci listopadu jich do Národní technické knihovny (NTK), kde proběhlo zahájení a úvodní přednášky, dorazilo 53, z toho 32 učitelek a učitelů a 21 studentek a studentů.

„Chtěli jsme ukázat, jak na ČVUT využíváme chemii, a to třeba i v oblastech, kde to na první pohled nemusí být zřejmé. Věříme, že to učitelům pomůže při motivaci jejich studentů a třeba se s některými z nich na našich fakultách potkáme,“ doplňuje doc. Václav Čuba z katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, který byl u zrodu semináře.

Podle hodnocení z dotazníků, které po poslední přednášce odevzdali téměř všichni účastníci, se jim akce velmi líbila. V hodnoceních převažovaly jedničky mnohde doplněné hvězdičkami a pozitivními komentáři – viz několik ukázek:

„Všem prezentujícím děkuji za krásný den s chemií! Mnoho věcí využiji v hodinách, ale ještě více ve svém životě. Od dnešního dne se úplně jinak dívám na stavby (mosty, nákupní centra…).“

Do laboratoří zavítali i studenti

„Překrásné, budeme moc rádi, když v takových akcích budete pokračovat.“

„Jsem nadšená z celé akce včetně přednášejících. Obrovská inspirace a motivace. Báječné propojení teorie a praxe, prolínání mezioborových (potažmo mezipředmětových) vztahů.“

„Velké díky. Všechno skvělé. Přimlouvám se za založení tradice těchto seminářů, na které bych bral i své studenty.“

„Klidně bych program prodloužil, přednášky mohou být delší, praktika těžší.“

V úvodní části semináře se představili Fakulta stavební (FSv), Fakulta elektrotechnická (FEL), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) a Kloknerův ústav (KÚ), a to s důrazem na uplatnění chemie – odkazy prezentace z představení (v pdf) najdete v programu.

Pak už začaly odborné přednášky a laboratorní cvičení. Prof. Milena Milena Pavlíková z FSv mluvila o stavební chemii, Daniel Dobiáš z KÚ navázal přednáškou o postupech chemické analýzy při diagnostice stavebních poruch. Doc. Jana Nábělková z FSv mluvila o chemii v životním prostředí, prof. Bohuslav Rezek z FEL o biosenzorech a Petr Distler z FJFI o jaderné chemii a f-prvcích. V laboratořích se účastníci v menších skupinkách věnovali stavebním materiálům (FSv), vytvářeli biosenzory (FEL) a analyzovali vzorky (FJFI).

„Samozřejmě nás velmi těší pozitivní odezva, která je nám motivací pro příští ročník,“ dodává Petr Distler, odborný garant semináře taktéž z katedry jaderné chemie FJFI.

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Videosestřih ze semináře