ilustrace

Chemie má hned na několik fakultách ČVUT v Praze velmi důležité místo. Přesvědčí se o tom účastníci druhého ročníku akce Chemie na ČVUT ve čtvrtek 27. května 2021 odpoledne. Odborníci z různých fakult největší české technické univerzity na ní představí aktuální využití chemie učitelům, ale i případným zájemcům o studium chemie ze strany studentů.

Odpolední kurz, který spolu s ČVUT pořádá Vzdělávací institut Letec, má akreditaci DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků). Registrace probíhají online a kurz je pro účastníky zdarma. První ročník proběhl na podzim 2019 a setkal se s velmi pozitivním ohlasem ze strany účastníků. Druhý ročník byl kvůli pandemii odložen a upraven do online podoby. „Věřím, že i bez oblíbené praktické části v laboratořích bude seminář pro učitele i studenty hodně zajímavý a přinese jim inspiraci pro výuku,“ vysvětluje Petr Distler z Katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Program je letos rozdělen na dva bloky přednášek. První začne ve 14. hodin a po přivítání seznámí účastníky s chemií v materiálovém inženýrství prof. Milena Pavlíková z Fakulty stavební (FSv). O fotochemii a nanomateriálech bude mluvit doc. Václav Čuba z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI). O využití chemie při diagnostice konstrukcí pak přednese příspěvek Petr Pokorný z Kloknerova ústavu. Po krátké přestávce bude od 16. hodiny o mikropolutantech v životním prostředí přednášet doc. Jana Nábělková z FSv. Želatinu, jak ji neznáme, představí Hana Průšová z FJFI a s moderními biosenzory seznámí účastníky prof. Bohuslav Rezek z Fakulty elektrotechnické.

Registrační formulář i další informace jsou na tomto webu.