Jak se dá chemie využít například ve stavebnictví, v medicíně či v biosenzorech ukáže vzdělávací kurz pro učitele středních škol a jejich studenty s názvem Chemie na ČVUT, který proběhne ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 14.00 hod. Půldenní online seminář je akreditován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a pořádá ho univerzita ve spolupráci se Vzdělávacím institutem LETEC.

Program tvoří dva bloky přednášek předních odborníků z různých fakult a pracovišť ČVUT. Účastníci se tak dozví například o využití chemie v materiálovém inženýrství díky přednášce prof. Mileny Pavlíkové z Fakulty stavební (FSv). Doc. Václav Čuba z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) představí fotochemii a nanomateriály. V jedné z celkem šesti přednášek bude o mikropolutantech v životním prostředí hovořit doc. Jana Nábělková z FSv.

Zde se můžete registrovat.

Účastníci z řad učitelů středních škol obdrží na závěr kurzu potvrzení o absolvování vzdělávací akce a studenti osvědčení o účasti.