Zajímavým zdrojem aktuálních informací pro učitele i jejich žáky může být tzv. MOOC (Massive open online course, do češtiny volně překládán jako „hromadný otevřený online kurz“).

Hlavním cílem MOOCu s názvem „Essential radiochemistry for society“ je nabídnout studentům i zájemcům z řad veřejnosti ucelený online kurz, jehož absolvováním se zlepší nejenom povědomí o praktickém využití jaderné chemie a radiochemie v každodenním životě, ale může přilákat i nové zájemce o studium těchto zajímavých oborů.

MOOC byl vytvořen v rámci evropského projektu CINCH (Cooperation in Education and Training in Nuclear and Radiochemistry).

Obsah kurzu je rozdělen do pěti částí (Radiochemie pro životní prostředí, zdraví, průmysl, jadernou energii a společnost). Každému odpovídá jeden týden a přibližná studijní zátěž pěti hodin. V každém celku najdete motivační úvod, pestré originální studijní materiály (texty, videa, infografiky, kvízy, materiály nad základní rámec kurzu) a je ukončena závěrečným testem, kterým student ověří pochopení a orientaci v dané problematice.

Kurz je v angličtině a je pro zájemce zdarma dostupný na stránkách milánské univerzity Politecnico di Milano. Výhodou MOOC kurzu je, že je možné si projít i dílčí části, které Vás zaujmou. V případě, že se Vám podaří splnit celý kurz, získáte osvědčení o jeho úspěšném dokončení.

Obrázek v záhlaví: Ukázka nuklidové tabulky (Karlsruhe Nuclide Chart)