Ukázat praktické využití chemie v praxi je hlavním cílem celodenní vzdělávacího bloku Chemie na ČVUT, který proběhne v pátek 11. listopadu 2022. Je určen především učitelům chemie, pro ně je akreditován jako kurz Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), ale přihlásit se mohou také středoškoláci či další zájemci. Společně jej zajišťují odborníci z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI), Fakulty stavební (FSv), Kloknerova ústavu (KÚ), Fakulty elektrotechnické (FEL), Fakulty strojní (FS) a vzdělávacího institutu Letec.

„Motivovat mládež ke studiu chemie je poměrně těžké, musí se naučit poměrně hodně teorie a mnohdy netuší, k čemu by jim mohla posloužit. A právě tady chceme učitelům – kolegům – podat pomocnou ruku a nabídnout jim zajímavé ukázky uplatnění chemie v praxi,“ vysvětluje Petr Distler z Katedry jaderné chemie FJFI, který se popularizací výuky chemie zabývá dlouhodobě. Mimo jiné učí chemii na pražském Gymnáziu Altis a je třeba jedním z porotců grantu Bezva chemie Nadace Experientia.

Chemie na ČVUT přináší během dopolední části několik přednášek různých odborníků z několika fakult ČVUT v Praze. Prof. Milena Pavlíková z FSv bude mluvit o přednostech i nevýhodách moderních analytických metod poznávání materiálů oproti jejich klasickým předchůdcům.  O využití chemie v korozivním inženýrství, které mimo jiné pomáhá kontrolovat pevnost různých staveb, zase bude hovořit Petr Pokorný z KÚ. Do oblasti radioaktivních látek v medicíně posluchače zavede Martin Vlk z FJFI. „Snažíme se program poskládat tak, aby si v něm každý našel něco zajímavého a inspirativního a abychom přinesli něco nového i pro ty kteří už se účastnili některého z předchozích ročníků semináře Chemie na ČVUT,“ vysvětluje Petr Distler.

Po obědě pak následují dílny přímo v laboratořích jednotlivých fakult. Tam si účastníci rozdělení do malých skupinek mohou vyzkoušet různé experimenty. „V naší laboratoři se učitelé seznámí s fyzikálním principem a aplikacemi rentgenové fluorescenční analýzy, jež je jednou z atomových a jaderných metod sloužících ke stanovení složení látek. Ve srovnání s jinými chemickými analytickými technikami je její přednostní nedestruktivnost, díky čemuž nachází uplatnění například při studiu vzácných předmětů kulturního dědictví,“ vysvětluje Pavel Novotný z Katedry dozimetrie a ionizujícího záření FJFI, který jedno z laboratorních cvičení povede. Připraveno je celkem osm různých cvičení.