Zjistit, k čemu všemu lze využívat chemii, se na seminář Chemie na ČVUT v pátek 11. listopadu 2022 vydalo 18 učitelů a 27 studentů středních i základních škol. Novinkou letošního 4. ročníku byly i první účastnice ze Slovenska, čímž se stal seminář mezinárodní. Přednášky probíhaly v centru Prahy na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), odpolední cvičení pak i v laboratořích dalších zapojených částí ČVUT: Fakulty stavební (FSv), Fakulty elektrotechnické (FEL) a Fakulty strojní (FS).

Čtvrtý ročník Chemie na ČVUT slavnostně zahájili prof. Zbyněk Škvor (prorektor ČVUT), doc. Václav Čuba (děkan FJFI) a Petr Distler (organizátor semináře). Poté se již slova ujala prof. Milena Pavlíková (FSv) s přednáškou „Nahradí plně moderní analytické metody klasické metody?“, po které následovala pestrá diskuse zejména se studenty řešícími Chemickou olympiádu. Druhou přednášku z FSv přednesla Klára Kobetičová, která se pokusila posluchačům přiblížit odpověď na otázku reflektující název své přednášky Jak biodostupnost chemických látek ovlivňuje ekotoxicitu (nejen) stavebních materiálů?

Úvod 4. ročníku chemie na ČVUT. Zleva: Klára Kobetičová,
prof. Milena Pavlíková, doc. Václav Čuba, prof. Zbyněk Škvor a Petr Distler.

O radiofarmaceutické chemii referovala účastníkům Marie Skálová (FJFI), Petr Pokorný z Kloknerova ústavu seznámil posluchače se svým výzkumem, jak lze chemii využít v korozním inženýrství a dopolední blok uzavřela Hana Průšová s tématem Želatina, jak ji neznáte.

Akci spolu s ČVUT v Praze opět organizoval Vzdělávací institut Letec. „Jak učitelé, tak žáci si chválili různorodost přednesených témat v první části, ale i odpolední praktická cvičení v laboratořích. Těch bylo celkem osm, takže účastníci byli v malých skupinkách, a všichni si tak na vlastní ruce vyzkoušeli připravená témata,“ vysvětluje Petr Distler z Katedry jaderné chemie FJFI. Ten se popularizací výuky chemie zabývá dlouhodobě, je například jedním z porotců grantu Bezva chemie Nadace Experientia nebo podílí na úlohách již zmíněné Chemické olympiády. „Moc mě těší, že účastníci jezdí na tento seminář opakovaně, proto se stále snažíme přicházet s novými a zajímavými tématy,“ dodává Petr Distler.

Úvodní přednášky probíhaly na FJFI.

„Chemie na ČVUT je akce vhodná jak pro učitele chemie, kteří se mohou dozvědět aktuální informace ze svého oboru, tak pro žáky, kteří získají lepší vhled do fungování vědecké práce a zároveň mohou být motivováni pro studium chemických oborů na vysokých školách. Velmi si cením pečlivě připravených laboratorních prací, které jsou součástí této akce,“ tak hodnotila akci Vendula Škutová z pražského Gymnázia Altis. „Celý program bych zhodnotil jako velmi pěkný a zdařilý a perfektně organizačně zvládnutý. Každý si odnesl kromě úžasných zážitků a nových informací také certifikát o absolvování,“ píše ve svém zhodnocení na webu Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník Kamil Březina, který vzal s sebou na seminář tři své studenty. Několik fotografií z akce najdete zde.