V aktuálním čísle Bulletinu Asociace českých chemických společností si můžete přečíst článek „Noc a den s chemií na ČVUT v Praze“. Popisuje akce pro veřejnost, pedagogy i žáky, které se odehrály během loňského podzimu a na kterých se podílely různé fakulty ČVUT. Soubor pdf bulletinu s článkem si můžete stáhnout z této stránky. Bulletin je vydáván jakou součást Chemických listů.