Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 se uskutečnil 5. ročník Chemie na ČVUT. Do organizace letošního ročníku se zapojilo přes dvacet studentů a pracovníků z Fakulty stavební (FSv), Fakulty elektrotechnické (FEL), Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) a Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI). V dopoledních hodinách byly pro účastníky připraveny přednášky s diskusí, na které letos přijelo 30 učitelů a 39 žáků z celé republiky.

Seminář otevřel doc. Petr Distler (FJFI), který návštěvníky seznámil s moderní možností vzdělávání – hromadným otevřeným online kurzem zaměřeným na jadernou chemii a její aplikace v běžném životě, např. nukleární medicínu, jadernou energetiku nebo archeologii. Ing. Leontýna Varvařovská (FBMI) se věnovala nanotechnologiím a systémům pro transport léčiv.  Prof. Jan John (FJFI) přednášel o supertěžkých prvcích a zmínil spoustu zajímavostí přímo ze syntézy a specifické problémy práce s těmito prvky. Do tajů využití chemie u stavebních materiálů, konkrétně jejich ekotoxicity, uvedla posluchače Dr. Klára Kobetičová (FSv). Dopolední blok uzavřel prof. Bohuslav Rezek (FEL), který pojal své téma biosenzorů velmi zeširoka. Díky tomu se učitelé i studenti měli možnost dozvědět spoustu přesahů o využití biosenzorů v běžném životě. O tom, že se přednášky vydařily, svědčí i zpětná vazba účastníků: „Zúčastnila jsem se podruhé a letos se mi nejvíce líbil výběr přednášejících: Všichni byli plně profesionální a popularizačně-vědeckou formou předali výsledky svého výzkumu. Myslím, že jak žáci, tak i my učitelé jsme si v tom našli to své,“ sdělila Vendula Škutová z pražského Gymnázia Altis.

Během odpoledne bylo pro účastníky připraveno 11 laboratorních cvičení na FSv, FEL a FJFI. Během přibližně dvou hodin si vyzkoušeli práci s moderním vybavením i klasické chemické metody přípravy různých sloučenin a jejich následnou charakterizaci. „Na letošním ročníku mě potěšily zejména tři faktory. První z nich je velký zájem ze strany učitelů a jejich žáků, kdy jsme desítky zájemců museli kvůli kapacitním důvodům odmítnout. Druhým je schopnost našich studentů a vědců se na tento den mezifakultně spojit a přesto, že se každý věnujeme jiné oblasti chemie, připravit pro naše účastníky ucelený chemický program. A poslední, ale pro nás velmi důležitý faktor, je skvělá zpětná vazba na tuto akci od účastníků,“ doplňuje Petr Distler, který je odborným garantem a organizátorem této akce. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde. Příští ročník je opět plánován na polovinu listopadu 2024.