Ve dnech 28. ledna až 1. února 2024 se uskutečnilo Národní kolo Chemické olympiády, jehož úspěšné organizace se zhostilo Vysoké učení technické v Brně a Střední průmyslová škola chemická Brno. U příležitosti jubilejního 60. ročníku Chemické olympiády se konalo národní kolo i pro kategorii B (žáci 3. ročníků středních škol). Kromě 30 soutěžících kategorie B se letošního ročníku se zúčastnilo 42 žáků gymnázií (kategorie A) a 16 žáků středních chemických škol (kategorie E), kteří stejně jako v minulých letech museli prokázat teoretické znalosti i dovednost přesné práce v laboratoři.

Účastníci NK ChO kategorie B v laboratořích SPŠCH Brno. Foto: Jakub Ferenčík.

Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze i letos reprezentoval doc. Petr Distler, který je dlouhodobým spolupracovníkem Chemické olympiády. V letošním ročníku byl recenzentem teoretické části kategorie B. Sedmnáct nejlepších řešitelů kategorie A, dvacet kategorie B a tři nejúspěšnější řešitelé kategorie E získali Cenu děkana FJFI. Účastníci taky obdrželi informace o možnostech studia na ČVUT v Praze a možnosti získat na FJFI motivační stipendium. Těšíme se na ně např. na Týdnu vědy na Jaderce nebo při studiu na ČVUT v Praze.

Příprava na teoretickou část kategorie A a B na VUT v Brně. Foto: Jakub Ferenčík.