Doc. Petr Distler spolu se spolupracovníky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravil pro  učitele článek na téma „Integrace branné výchovy do výuky (nejen) chemie: radioaktivita a jaderné zbraně“. Ochrana člověka za mimořádných událostí je povinný vzdělávací obsah volně navazující na bývalou brannou výchovu, o jejímž obnovení se v kontextu událostí poslední doby opět diskutuje. Nabízí velmi širokou paletu témat, která lze zařadit nejen do výuky chemie, ale i jiných (nejen) přírodních věd. Velmi vhodné je např. zařazení do výuky jako (krátko či střednědobý) projekt zaměřený na téma ionizující záření a jaderné zbraně, které je pro žáky zajímavé. Pro realizaci projektu byla autory článku vytvořena pojmová mapa a návodné otázky, a také seznam doporučených zdrojů informací, které mohou učitelé a jejich žáci využít. Cílem projektu je nejen nabýt nové znalosti a vědomosti v souvislosti s tématem jaderných zbraní a radioaktivity, ale také získat ucelený přehled díky mezipředmětovému uspořádání. Celé znění článku můžete nalézt na stránkách Chemických listů: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4648

Obrázek 1:Příklad myšlenkové mapy (výřez) k tématu jaderná energie a jaderné zbraně.