Laboratorní cvičení

v rámci semináře Chemie na ČVUT
pátek 5. února 2021

Program pro druhý ročník semináře se zatím připravuje. 

 

 

Níže je uveden (pro představu) program laboratorních cvičení z prvního ročníku.

 

10.30–15.30     Blok přednášek a laboratorních cvičení

Paralelně s přednáškami poběží pro učitele i laboratorní cvičení (90 minut):

Varianta A – Stavební materiály (Fakulta stavební)

Varianta B – Laboratoře biosenzorů a kultivace bakterií (Fakulta elektrotechnická)

 

Pro studenty Jsou po úvodním představení pracovišť a výzkumu připravená praktika:

11.00–12.30        Laboratorní cvičení na téma analýza vody a půdy (Fakulta stavební)         

13.30–15.00        Laboratorní cvičení na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské