Celkem 34 učitelů chemie a 20 žáků středních škol se 25. listopadu 2021 zúčastnilo 3. ročníku semináře Chemie na ČVUT. Pouze první ročník (který se konal 22. listopadu 2019) se mohl konat prezenčně, další dva semináře proběhly online.

Nicméně účastníkům distanční forma příliš nevadila, 56 procent preferuje online verzi, 17 procent by vítalo kombinaci, čtvrtina by pak chtěla prezenční akci. Tu by rádi opět připravili také organizátoři z  Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a Vzdělávacího institutu LETEC. Ve zpětné vazbě účastníci ocenili zejména kvalitu programu, organizaci webináře a celkový přínos akce (průměr na pětibodové škále známkování byl 1,3). Obdobné hodnocení si vysloužily i přednášky pod vedením našich skvělých vědeckých pracovníků.

Seminář propojuje praktické využití chemie na různých fakultách a ústavech ČVUT a nabízí také tipy přímo do výuky. Odpolední kurz byl akreditován v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) – účastníci obdrželi osvědčení o svém dalším vzdělávání. Webinář slavnostně zahájil prorektor ČVUT pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium – prof. Zbyněk Škvor.  Poté bylo pro posluchače během odpoledne připraveno šest přednášek od využití chemie v materiálovém inženýrství, fotochemii, mikropolutanty v životním prostředí, jadernou chemii, využití gelů v dozimetrii až po biosenzory.

„Zvolili jsme osvědčené přednášející, kteří mají jednak zajímavá témata, a jednak je umí zajímavě popsat. Nicméně se těšíme na to, až budeme moci v prezenční podobě našeho semináře pozvat účastníky po přednáškách také do laboratoří a vše si tam budou moci vyzkoušet,“ vysvětluje Petr Distler z Katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, který je odborným garantem Chemie na ČVUT.

Podrobnosti o semináři i dalších aktivitách najdou zájemci na webu Chemie na ČVUT. Čtvrtý ročník je plánován na listopad 2022.